Reklamı Geç
gülpaş
hazar
CİHAN BERDİBEK

CİHAN BERDİBEK

Mail: [email protected]

Şiir ve Memleket

Şiir ve Memleket

Yaşadığımız coğrafyanın ve kentsel mirasların doğal olarak önümüze sunduğu bazı kadersel seçkileri vardır. Dünyanın neresine giderseniz gidin dilin keşif ettiği bir gerçeklik sizi karşılar. O şehrin adı şiir o yolun ismi mısradır. O şehrin kaderi geçmişten günümüze onun diliyle taşınmıştır. Evvelden güne şiirin başkenti olarak anılan Elazığ’dan kültür ve sanat yönüyle içinde bulunduğu zenginliği dış dünyaya sunar. Elâzığ geçmişten günümüze Kerkük, Şanlıurfa ve Harput kültürel etkisi ile kendisini yoğuran ve her daim bereketini insanlığa sunan kutlu bir mekândır.
Enver DEMİRBAĞ, Celal GUZELSES ve Kazancı BEDİH gibi bölgenin özüne ve sözüne anlam yükleyen yorumcular, Niyazi Yıldırım GENCOSMANOGLU, Ahmet KABAKLI, Fethi Gemuhluoğlu Lokman TASALI, Ahmet Tevfik OZAN, Şemsettin ÜNLÜ gibi şair, yazar ve düşünürler yetiştirebilmiştir. Aslen Klasik Edebiyatımızın kökenini oluşturan Fuzuli, Nabî gibi şairlerin ortaya çıkardığı gazel tarzı eserler günümüze kadar bahsi geçen yorumcular sayesinde gönülden dile taşınarak günümüze ulaşmıştır.
Dilin doruğunda dolaşan şairler şiiri şuurun bahçesinden şu şekilde yorumlamıştır.  “Tabiri mümkün olmayan büyülü kelimeler armonisidir” demişlerdir. Başlangıcı ve sonu arasında tılsımlı bir nuyageva esintisi ve sessiz bir fırtına gibidir şiir. Bundan dolayıdır ki hem geçmiş ve hem de gelecek nesil bilinçli şiir yazan her şair, kendinde şairlik payesi görmemiştir. Çünkü şiir bilgiyle birlikte bilinçli ellerde ciddi bir tedrisat ve çok ciddi yaşanmışlık isteyen bir edebi sanat dalıdır. Sonrasında teknik ve üslup işin içine girer. Hem yıllar hem de sabır gerektirir. Ve bu büyülü yol şiirin şehrini şuurun ülkesini oluşturur. Divan şiirinin kadim şairi Fuzulî şiiri “İlimsiz şiir, harcı ve hesabı olmayan duvar gibidir. Diyerekten tanımlar. Yaşadığı çağın bilgesi İbn-i Sina “Şairler, söz sultanlarıdır; hekimler saltanatlarını vücut üzerinde kurarlar; şairlerin dil güzelliği ruha zevk verir; hekimlerin özverileri hastaları iyileştirir” demiştir. Şiir bir şifadır. Jean Cocteau Şiiri görüntüsel bağlamda ise Ne masayı anlatacağım diye masa sözcüğünü kullanacaksınız; ne kuşu anlatacağım diye kuş sözcüğünü; ne de aşkı anlatacağım diye aşk sözcüğünü. Çağımızın yaşayan en iyi destan şairlerinden biri olan Hakan İlhan KURT şiiri tam olarak şöyle tarif eder  " Şiir, şairlerin olmazsa olmazıdır: Şiirin bütünlüğünü bozmadan ve kurguyu dağıtmadan yazmak, zaman kiplerine hâkimiyeti ve dil bilgisini, şair açısından zorunlu kılar. 'Ben, hatasızım' demek, peygamber işidir. Şairini aşan şiirlerin gereği, şairin girdiği savaşta yaşam kadar ölümle de yüzleşebilmesidir." der...

Memlekette Şiir
Geçmişten günümüze Elazığ güçlü şairler yetiştirmiştir. Harput’un klasik şiirdeki gücü ülkenin her yerinde anılmıştır. Şair Rahmi Harput-i, Kambalakzade Azmî, Şair Hayri, Şeref TAN, Cenani Dökmeci, Süleyman Bektaş gibi isimler bu şehrin şiir burcunda tüm ülkeye bir mısra buketi sunmuşlardır.  Günümüzde Bu isimlerden bayrağı ele alan gençler şiirleriyle ve kalemleriyle edebiyat mahfilini aydınlatmaktadırlar.  İlimizde yayım yapıp birçok ülkede ses getiren ve kendi yolculuğuna “ Hâtırla Gel Edebî Yâd edelim” diye davet eden “ TELMİH” dergisi günümüzde şehrin ve genç nesilin atar damarı konumundadır.  İlerleyişine öz kültürle birlikte modern dünyanın ilim ve tekniğini de katan dergi her sayısında belirlediği dosya konularıyla gerek devlet gerekse şahıs kütüphanelerinde yerini almasını bilmiştir.  Dergi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde yerini alan dergilerimizdendir.  İzzetpaşa vakfı himayesinde yıllardır yayın hayatına devam eden “ Bizim Külliye Dergisi’de Türkiye’nin kadim dergileri arasında yerini almıştır. Bu örneklerin sayısının artması ilin sesinin kültürel olarak dünya sanat mahfillerine taşınmasına katkı sunacaktır. Sözlerime “    Şairin şiiri, onun kişiliğidir; bütün hayatıdır. Bu anlamda şiirsel yapının, neredeyse organik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yaşayan, kımıldayan, soluk alıp veren canlı bir organizma.” diyen Ataol Behramoğlu’nun tanımıyla son verirken yüreğinizde şiirin çiçeklerinin açmasını temenni ediyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla

Cihan Berdibek

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar