Reklamı Geç
gülpaş
CİHAN BERDİBEK

CİHAN BERDİBEK

Mail: [email protected]

ŞİİR ve İSLÂM

ŞİİR ve İSLÂM

Evvelinde  diğer yazılarımızda belirttiğimiz üzere  şiir tek başına ele alinabilecek bir edebiyat dalı değildir .Etkilendiği ve etkilediği bir çok faktör vardır.Bugünkü basligimizdan da anlaşılacağı üzere şiiri İslam şuuru açısından ele almaya ve orneklemeye çalışacağız .
              Kutsal kitabimiz Kur'an'ı Kerim'in dili de ta otelerden muştulanmış bir şiir dilidir aslen .Satır satır mucize ve satır satır sır saklıdır her kelaminda ...Şiirde aslen öyle değil midir zaten.. Bir bakarsiniz elinizde kalem ruhunuz berzah berzah otelerden gelen ilhamın esiri olmuş ve sizi tam manası ile katip hükmüne sokmuştur .Yazarsınız elbet lakin yazilanin sizden olmadığının sizde farkındasınızdir .
             "Şiir kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. " aynı köktendir. Manası, "fehm-i idrak", yani, "anlama, bilme" demektir. Ölçülü, biçimli ifadeler bütünüdür. Şu halde şiirin, bilgi elde etme vasıtalarından biri olması gerekir. Yani şiir, sezgi vasıtasıyla elde edilen bilgi çeşididir." demiştir bir köşe yazısında Mehmet Nuri YİLMAZ ...
              Kur’an-ı Kerim’in şairlere nasıl baktığına gelince; Şuara Suresi’nde, "Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyarlar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyi söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye, nasıl dönüşeceklerini yakında görecekler (224, 225, 226,227)" denilmektedir.

             Müşrikler, Kur’an’ın gayb áleminden verdiği haberleri şeytanların ilhamı, nazmını da şiir olarak telakki ediyor, dolayısıyla Hz. Peygamber’e "káhin" ve "şair" diyorlardı. İşte bu ayetler, onların bu tür asılsız iddialarını reddetmek için inmiştir. Ayette görüldüğü gibi şiir ve şairler, mutlak olarak yerilmemiştir..
            Halbu ki şiir bütünüyle bir duygu ve bir yasanmislik halidir .Şair yazar ve kendim yazdım sanir . Aslında ne kendi yazar ne o şiir kendinindir.TRT sanatçısı ve radyo programcısı sayın Semih BAYKARA'da aslen şiiri şöyle tarif etmiştir .
"Yüreği nazlı bir bedenin kırılgan dilidir şiir... Ne kadar kırılgan olsa da, yine de sevgi doludur, vefalıdır ve bu yüzdendir harfleri derleyip toplaması... Bazen hayalleri gizleyen, umutsuz bekleyişlerin ihtimal çemberine çevreleyen, imkânsızlıklar içinde kıvranan bedenleri sarıp sarmalayandır.Bazen de kaçan uykuların sığınağıdır kelimeler... Bir türlü dönmek bilmeyen sevgililer için dizelerde bir virgül umut yazılır belki diye... Ve bazen de son verilir kelimelerin nokta duraklarında büyük aşklara... Hani şiirler yazılır ya şair zanneder ki; şiir yazdım, bilmez ki şiir ayyuka çıkarır şairin sırrını, yüreğini.." demiştir .
                    Özetle şiir ne İslam'ın ilk dönemlerindeki tarifi ile bir büyü ne de şiiri yazanlar kahindir .Çağımıza gelene kadar şiir evrimini dönem dönem çileler ve yaptırımlar ile tamamlayabilmis Cemal SAFİ'ler ,Ahmet ARİF'ler ve Necip FAZİL'lar yetirtirebilmistir .İslam kultirune ise şiir Naat'lar ,Rubai'ler ve İlahi'ler ile asırlarca günümüze kadar hizmet etmiştir .
                    Yillar önce kaleme aldiğim ve konumuz ile ilintili bir şiirim ile yazımıza son  verelim ...

LA İLÂHE İLLÂLLAH 

Teksin; şu dar-ı dünya ilmin ile mihmandar,
"Hû" gönüller sultanı la ilahe illallah.
Evvel sen zahir sensin lafzın dilde silahtar,
"Hû" gönüller sultanı la ilahe illallah.

Sırrın ukbanda saklı müminler hep yolunda,
Ahir zaman kulları şeytanın kem kolunda,
Mucizat'ın hikmetin Muhammed'in solunda,
"Hû" gönüller sultanı la ilahe illallah.

Bedir'in aslanlarının saçındaki tel olsam,
Damla damla yaş olup gönül tasına dolsam,
Muhabbeti ravzanda kıblegâhında bulsam,
"Hû" gönüller sultanı la ilahe illallah.

Dindir artık sızımı bitir şu sürgünümü,
Son bulsun ızdırabım yel vursun her günümü,
Bitir yürek sancımı sana döndür yönümü,
"Hû" gönüller sultanı la ilahe illallah.

Mutlak dönüş sanadır,sanadır her yön sana,
Dillerde zikir ile edilen her an sana,
Kurbandır bu dildar'ın yoluna kurban sana,
"Hû" gönüller sultanı la ilahe illallah.

Haftaya yeni bir yazıda buluşmak dileğiyle.

Saygı ve sevgilerimle.

Cihan BERDİBEK

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar